30/05/1626, 2

30/05/1626, 2

2 De Bie en Schagen hebben eveneens verslag gedaan van hun gesprek met de magistraat van Hoorn en die van Enkhuizen over de klachten van de pachters van het kwart der konvooien en licenten. Zij betreffen de korting met een zesde part waarop de schippers zeggen nog recht te hebben, bovenop de al door HHM toegestane vermindering van de Noordse lasten. Volgens de stadsbesturen is de korting met een zesde part altijd gebruik geweest vanwege de verwarmingskosten voor de matrozen. Zij hebben de pachters voor hun klachten doorverwezen naar de Admiraliteit .