30/05/1626, 4

30/05/1626, 4

4 Het stadsbestuur van Kalkar verzoekt in een brief van 8 mei zout, wijn, zeep en andere levensbehoeften uit de Republiek te mogen halen.
HHM stellen een besluit uit.