30/05/1626, 13

30/05/1626, 13

13 In een op 23 mei geschreven brief van Hilbrant Gerbrantsen Quast, voor Duinkerke gelegen, bericht hij dat er veertien schepen voor de kust liggen. Hij verzoekt de komst van de soldaten te regelen.
Z.Exc. zal worden ingelicht.