30/05/1626, 14

30/05/1626, 14

14 Op verzoek van de Waalse kerken zal aan agent Coij in Algiers worden geschreven zijn best te doen voor de vrijlating van de Franse gevangenen aldaar en elders. Een door de predikanten getoonde lijst met namen wordt meegestuurd.