30/05/1626, 16

30/05/1626, 16

161 De professoren in de theologie uit Leiden hebben een advies uitgebracht over de op 8 mei aangeboden gedrukte Remonstrantie van Antonius Hoornhovius. In een uitvoerige uiteenzetting2 verwerpen zij de remonstrantie en achten haar schadelijk.
Hoornhovius zal worden ontboden en dan worden aangezegd dat men de publicatie schadelijk vindt en dat hij de reeds gedrukte exemplaren aan HHM moet overhandigen. Tevens zal hij worden berispt voor het drukken van de remonstrantie zonder voorafgaande goedkeuring en in strijd met de plakkaten.

1 Deze resolutie is gedeeltelijk gedrukt: Kronijk H.G. XXII (1866) 515-516.
2 De theologen hebben hun advies als Oordeel der E.E. professoren der H. theologie tot Leyden, van seker boexken, dat Anthonius Hornhovius, predicant tot Emmenes, heeft doen drucken in 1626 laten publiceren door Maarten Jansz. Brandt te Amsterdam. Zie Knuttel, Catalogus pamflettenverzameling nr. 3693.