30/05/1626, 23

30/05/1626, 23

23 In haar rekest klaagt Catharina, weduwe van de heer van Gimnich, over de ondraaglijke schade die zij ondervindt van de soldaten die Jacobus Medenbachius in haar huis te Mörmter [bij Xanten] heeft ondergebracht. Zij verzoekt de soldaten te verwijderen en haar zaak te renvoieren aan de keurvorstelijke kanselarij te Kleef.
De retroacta zullen worden nagezien.