30/05/1626, 25

30/05/1626, 25

251 Vosbergen meldt dat Noortwijck en hij, conform de resolutie van 26 mei, met D'Espaisses hebben gesproken en dat de ambassadeur geantwoord heeft in de vergadering te zullen verschijnen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 128.