01/06/1626, 5

01/06/1626, 5

5 Na beraad met Z.Exc. en de RvS over de brief van Ernst Casimir inzake de onrust in Friesland, is hetgeen hedenochtend is voorgesteld goedgekeurd. Rantwyck, Beaumont en Sommelsdijck zullen zich naar Steenwijk of daaromtrent begeven. In overeenstemming met het voorgestelde van hedenochtend zal een door deze gecommitteerden uit te voeren instructie worden opgesteld.