02/06/1626, 11

02/06/1626, 11

11 Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 4 april dat de afgelopen winter, in strijd met het plakkaat, verschillende schepen uit de Republiek die in Genua of Livorno zijn bevracht, in Griekenland zijn geweest en daar de gebruikelijke contrabande hebben gepleegd. Hij verwacht grote problemen.
De consuls zal geschreven worden de namen van schepen, schippers en thuishavens te noteren en aan HHM te sturen.
Haga bericht ook dat andere ambassadeurs de opdracht hebben de vredesonderhandelingen met Spanje te beletten en volmacht hebben om daartoe de nodige uitgaven te doen.
Haga mag met de ambassadeurs samenspannen en eventueel tot 3.000 gld. spenderen. Hij moet HHM op de hoogte houden van het verloop van deze zaak en van de mate waarin de ambassadeurs de geschenken zouden willen uitbreiden, opdat HHM daarover een nader besluit kunnen nemen.