02/06/1626, 12

02/06/1626, 12

12 De Admiraliteit te Rotterdam stuurt d.d. Rotterdam 1 juni een bij dit College ingediend rekest door van schippers op de Rijn die klagen dat door de resolutie van 30 april aan een vreemdeling is toegestaan een grote hoeveelheid levensmiddelen naar Meurs te brengen. Omdat de vijand dit schip kan aanhouden vragen zij om maatregelen.
HHM stellen een beslissing uit.