02/06/1626, 13

02/06/1626, 13

13 De instructie voor de heren die naar Friesland zullen gaan is opgesteld. Zij zal met Z.Exc. worden besproken. De gecommitteerden zullen credenties meekrijgen voor de volmachten en Gedeputeerde Staten en ook een open akte voor de steden. Ernst Casimir zal over de komst van de heren worden bericht met het verzoek zich bij hen te voegen voor hulp met raad en daad.