03/06/1626, 5

03/06/1626, 5

5 Dr. Opten Noort verzoekt te regelen dat hij de 20.000 gld. voor de uitdieping van de IJssel ontvangt.
Hij moet zich wenden tot de RvS en zal daar tegen afdoende borgstelling een betalingsopdracht voor dit bedrag ontvangen.