03/06/1626, 1

03/06/1626, 1

1 David Pallache verzoekt d.d. Brussel 22 en 26 mei een nauwkeurige lijst van de hier gevangen gehouden personen in vijandelijke dienst, met opgave van hun kwaliteit. Ook wil hij van HHM vernemen dat de voetspoeling die onlangs op enkele Duinkerkers is toegepast buiten de orde is geweest, zodat hij de onrust die hierover is ontstaan kan stillen.
Pallache zal worden geantwoord dat van een lijst van personen met opgave van kwaliteit nog geen sprake is. De Infanta moet eerst besluiten tot een algehele vrijlating van gevangenen aan weerszijden en een dag daartoe voorstellen. Over de voetspoeling zal worden gezwegen, alleen zal worden gemeld dat sommigen van het overboord gezette volk, waaronder de kapitein, hier gevangen zitten en dat zij bij de uitwisseling, als die plaatsvindt, vrijgelaten zullen worden. Z.Exc. zal worden gevraagd in deze trant het antwoord te schrijven.