03/06/1626, 10

03/06/1626, 10

10 Van Beeck geeft te kennen dat de ene helft van de 620.000 gld. niet eerder dan 31 aug., de andere helft pas op 8 sept. betaald kan worden en dat dit strijdig is met de beloften die volgens het rapport van Sommelsdyck zijn gedaan. Hij houdt dan ook vast aan spoediger betaling.
Dit zal aan Languerack worden bericht.