03/06/1626, 4

03/06/1626, 4

4 Rumen klaagt over het voornemen van de gedeputeerden van de RvS om de door de drost van Ravenstein gebruikte stallen en schuren te gaan gebruiken als munitieopslag. Dit zou strijden met het met Schwarzenberg gesloten akkoord.
De RvS moet over de zaak adviseren.