03/06/1626, 6

03/06/1626, 6

6 Z.Exc. heeft de instructie voor de heren die naar Friesland gaan goedgekeurd.
Ook zijn de credenties en het antwoord aan Ernst Casimir gelezen en gearresteerd.
In plaats van Sommelsdyck, die zich om verschillende reden voor de reis heeft teruggetrokken, is Matelief gecommitteerd.