03/06/1626, 8

03/06/1626, 8

8 Rumen heeft een remonstrantie ingeleverd met het verzoek hulp te bieden aan Lünen en andere plaatsen in het Land van Mark, nu de vijand nadert.
Schagen, Vosbergen en Boetzeler zullen dit ook aan Z.Exc. meedelen.