04/06/1626, 1

04/06/1626, 1

1 Van Languerack is een brief d.d. Parijs 18 mei ontvangen, vergezeld van de wisselbrieven van Charlot op Pieter van Beeck voor het bedrag van 620.000 gld. dat nog openstond van het secours over 1625.
De wissels zijn aan Doublet gegeven om ze te doen accepteren.