04/06/1626, 10

04/06/1626, 10

10 Op verzoek van de Deense koning zal aan de Admiraliteiten te Rotterdam en in Zeeland worden geschreven te regelen dat diens raad Johan Zobeln zo spoedig mogelijk naar Engeland kan reizen.