04/06/1626, 11

04/06/1626, 11

11 Ten aanzien van de declaratie van De Bie en Schagen ten bedrage van 300 gld. voor rouwkleding bij de begrafenis van Kessel zal de eerdere resolutie worden nagezien. Voorlopig zal vanwege hun reis naar Noord-Holland ordonnantie worden gepasseerd van 92 gld. 17 st.