04/06/1626, 3

04/06/1626, 3

3 Mibassen schrijft d.d. Calais 22 mei dat zijn knecht door de gouverneur van Calais is gearresteerd omdat de agent hem, in gezelschap van een als edelman verklede kapucijn, naar Dover had laten reizen. De gouverneur heeft hem laten aanhouden op verdenking van verraad met betrekking tot Ierland en is zeer gepikeerd. Bovendien heeft hij beslag gelegd op het op de kust van Margate gestrande schip, op grond van de opdracht van de koning om op alles wat in zijn gouvernement strandt beslag te leggen.
De brief gaat naar Languerack met de opdracht te bewerken dat zowel knecht als schip door de koning of zijn Raad uit hun arrest worden ontslagen en dat de gouverneur wordt gestraft.