04/06/1626, 4

04/06/1626, 4

4 De gedeputeerden van Holland hebben verklaard het advies van de RvS te willen inwinnen over hetgeen 28 mei door gecommitteerden is opgesteld tot aanpassing van het plakkaat van retorsie.
HHM schikken zich hierin.