04/06/1626, 7

04/06/1626, 7

7 Rantwijck rapporteert dat Joost Brasser HHM vraagt, nu zij met Paul de Wilm onderhandelen, het met hem gemaakte contract op het overmaken van de 50.000 gld. per maand naar Hamburg voor de Deense koning niet te schaden.
HHM menen dat de contracten los van elkaar staan.