04/06/1626, 9

04/06/1626, 9

9 Schagen, Vosbergen en Boetzeler rapporteren dat zij met Z.Exc. hebben gesproken over de brieven van Quast en dat hij het goedkeurt tachtig man te nemen uit de compagnie van luitenant-admiraal van Nassau, twintig uit die van Van der Meulen en uit die gelegen te Bergen op Zoom en Vlissingen tot vierhonderd man toe. Deze zullen dan naar de kust kunnen worden gestuurd om over de schepen te worden verdeeld.
HHM sluiten zich hierbij aan.
Inzake de door Quast gevraagde versterking op de kust is besloten daartoe desnoods de schepen die voor de tweede Engelse vloot worden uitgerust te gebruiken.
Kapitein Timan Splinter, die zonder toestemming de wacht had verlaten, zal worden ontboden voor een verklaring.
De gecommitteerden hebben van Z.Exc. begrepen dat hij het te laat acht om Lünen nog te ontzetten, maar als men nog iets opmerkelijks wil doen dan zou men te velde kunnen komen. Hij wil dit nader met de heren bespreken.
Dit punt laten HHM tot absolute dispositie van Z.Exc.