05/06/1626, 2

05/06/1626, 2

2 HHM besluiten conform het advies van de RvS van 2 juni op het 30 mei ingediende verzoek van Etten [Etten-Leur]. Vanwege de grote hinder die de ingezetenen ondervinden van het halen van hun provisie uit Bergen op Zoom mogen zij, ondanks de grote kans op fraude, in het vervolg hun levensmiddelen via schans Blaak halen. Ook wordt de verzochte handel toegestaan, maar uitsluitend van de schors.