05/06/1626, 6

05/06/1626, 6

6 De Amsterdamse Admiraliteit schrijft 3 juni dat kapitein Lieffkint lorrendraaiers behulpzaam is bij de uitvoer van goederen.
De Rotterdamse Admiraliteit dient Lieffkint te ontbieden en passend tegen hem op te treden. Zij moet HHM binnen veertien dagen berichten over hetgeen gedaan is.