05/06/1626, 8

05/06/1626, 8

8 In een verzoek d.d. 5 mei vraagt het stadsbestuur van Brunswijk [Braunschweig] lonten en munitie te mogen uitvoeren.
De indieners moeten eerst een specificatie verstrekken.