05/06/1626, 10

05/06/1626, 10

10 In zijn advies van 30 mei op het rekest van de weduwe Hinderson meent de RvS dat het haar op 19 mei verleende pensioen van 500 gld. per jaar een pure gunst is die uitsluitend aan haar persoon is gekoppeld, maar wel vanaf het overlijden van haar man toegekend zou mogen worden.
Gezien het feit dat de weduwe al eerder 1.200 gld. heeft genoten, blijven HHM bij hun besluit van 19 mei.