05/06/1626, 11

05/06/1626, 11

11 De Admiraliteit te Dokkum stuurt een lijst van de personen uit Friesland die in Duinkerke gevangen zitten.
Zij wordt toegevoegd aan de overige lijsten.