05/06/1626, 12

05/06/1626, 12

12 Er wordt nog niet beslist over het verzoek van diverse schippers om geladen goederen te mogen in- en uitvoeren.