05/06/1626, 13

05/06/1626, 13

131 D'Espaisses is ter vergadering verschenen en heeft de artikelen van de door Sommelsdyck en Languerack in Frankrijk besproken alliantie opgelezen.
HHM hebben na dankzegging om een kopie verzocht, maar de ambassadeur heeft geantwoord daartoe eerst last van de koning te moeten hebben. Hij zal Z.M. daartoe schrijven. Er is ook nog een secreet artikel dat de godsdienstuitoefening voor de Franse troepen regelt. Hij wil dat niet oplezen, aangezien HHM ook daarvan kopie zullen vragen. Wel levert hij bepaalde rekesten in die morgen gelezen zullen worden.

1 Deze resolutie is gedrukt: Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 128-129.