05/06/1626, 4

05/06/1626, 4

4 Het wordt nodig geacht dat de RvS de zaak van de in het leger gebruikte wagens hervat.