05/06/1626, 7

05/06/1626, 7

7 HHM besluiten conform het advies van de RvS die van Rees de vrije aanvoer toe te staan van acht samoreuzen met turf voor de wacht en eveneens vijftienhonderd planken en vijfhonderd sparren voor het herstelwerkzaamheden.