06/06/1626, 2

06/06/1626, 2

2 Cornelis Aertsen en consorten hebben in navolging van de resolutie van 26 mei de attestatie ingeleverd die bewijst dat zij door Sebastiaen Janssen uitsluitend zijn gehuurd voor het vervoer van zijn goederen naar Terheijden.
De attestatie gaat naar de Rotterdamse Admiraliteit voor advies.