06/06/1626, 3

06/06/1626, 3

3 Gouverneur Van Wevert schrijft d.d. Meurs 1 juni, niettegenstaande het verzet van de schippers, Jan van der Linden de 30 april gegeven akte te laten gebruiken. Van der Linden biedt zelf aan de door hem naar Meurs te vervoeren goederen in aanwezigheid van de krijgsraad te Rees uit zijn schip over te laden op een ander vaartuig dat niet als oorlogsschip kan worden gebruikt.
HHM staan, mede gelet op de 2 juni ontvangen brief van de Rotterdamse Admiraliteit , Van der Linden het gebruik van zijn akte toe. Zij zullen de gouverneur van Rees schrijven Van der Linden ten overstaan van de officiers van konvooien en licenten en leden van de krijgsraad zijn goederen te laten overladen op een ander schip dat vervolgens tegen de vereiste borgstelling doorgelaten mag worden.