06/06/1626, 8

06/06/1626, 8

8 Jan van Weli, secretaris van de keurvorst van Brandenburg te Weeze in het ambt Goch, klaagt over de harde aanpak van kapitein Moulert.
De RvS wordt aangespoord deze en andere klachten zo snel mogelijk recht te doen.