06/06/1626, 1

06/06/1626, 1

11 De Franse ambassadeur is bij Z.Exc. geweest en heeft om kopie verzocht van het antwoord dat HHM hem gisteren hebben gegeven op zijn lezing van de conceptalliantie. De secretaris van de ambassadeur heeft Duick te kennen gegeven dat zijn heer zonder last geen kopie van de alliantie kan verstrekken, maar bereid is de tekst van artikelen mondeling te herhalen totdat de inhoud nagenoeg begrepen zal zijn. Hij vraagt daartoe om gecommitteerden.
Om vertraging te voorkomen stellen enkele gedeputeerden voor niet langer een kopie te eisen van een verdrag waarvan de inhoud toch niet aanvaardbaar is, maar gecommitteerden naar D'Espaisses te sturen om over een hervatting van het traktaat van Compiègne te spreken. Sommelsdyck zal hierover worden gehoord door de heren die 20 mei met dit doel zijn gecommitteerd, met De Bie in de plaats van Culenborch.

1 Deze resolutie is gedeeltelijk gedrukt: Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 129.