06/06/1626, 11

06/06/1626, 11

11 De stadjes Dinslaken, Schermbeck en Holt verzoeken om eenzelfde akte van sauvegarde als is vergund aan de steden die aan de overzijde van de Rijn liggen. In een door de supplianten meegestuurde akte van de vorst van Neuburg d.d. 21 aug. 1625 belooft deze de stadjes akte van neutraliteit zodra de keurvorst van Brandenburg die van HHM heeft verworven. Ook van de Infanta en van Spinola hopen zij een dergelijke verklaring te verkrijgen.
Na overleg met Z.Exc. moet de RvS advies uitbrengen.