06/06/1626, 14

06/06/1626, 14

14 De tot de zaak van de Engelse koopman Abraham Jennes gecommitteerden doen verslag. Het betreft de 86 tonnen kruit die kapitein Canonick uit het schip van Marten Elens uit Hamburg heeft genomen en die vervolgens door de Admiraliteit in het Noorderkwartier zijn geconfisqueerd.
Jennes staat de weg van revisie open.