06/06/1626, 15

06/06/1626, 15

15 Halewyn heeft bij eed verklaard het ambt van commissaris-generaal van de schepen en schippers in het leger naar behoren te zullen vervullen.