06/06/1626, 19

06/06/1626, 19

19 Het verzoek van Jacob Abercromi om wat reisgeld is afgewezen.