06/06/1626, 20

06/06/1626, 20

20 Languerack heeft voor zijn reis met Sommelsdyck naar Fontainebleau 300 kronen tegen 128 groten de kroon getrokken, die betaald moeten worden aan Laurens Vanelli.
Doublet zal de wissel accepteren en betalen. De gedeputeerden van Holland is verzocht hem van het geld te voorzien.