06/06/1626, 9

06/06/1626, 9

9 Vernomen is dat de gevangenen in Duinkerke slecht worden behandeld.
De Admiraliteiten zal worden geschreven, mocht de slechte bejegening een feit zijn, de gevangenen van de vijand op dezelfde manier te behandelen om zo een betere verzorging te bewerken.