07/06/1626, 1

07/06/1626, 1

1 Brouchoven en Schaffer doen mededeling van de brieven die zij hebben ontvangen van Ernst Casimir, geschreven te Leeuwarden 24 mei o.s. De graaf schrijft dat de Gedeputeerde Staten van Friesland een dag eerder op verzoek van het Hof in Bergum bijeen waren en dat zij zich op aandringen van leden van het Hof en hoplieden weer naar Leeuwarden hebben begeven om zich aldaar te beraden op het uitschrijven van de vergadering van de Staten. Hij denkt over ongeveer een week naar 's- Gravenhage te komen.
De brieven, of uittreksels daarvan, zullen Rantwyck, Matelief en Beaumont per post worden nagezonden met de opdracht vanwege deze verandering geen soldaten te doen marcheren, maar aan Ernst Casimir aanwijzingen te vragen hoe men het best kan handelen en dat dan ook te doen.