07/06/1626, 2

07/06/1626, 2

2 Van Cracou is een brief met berichten d.d. Elseneur [Helsingør] 25 mei ontvangen.
Er valt geen besluit.