08/06/1626, 1

08/06/1626, 1

1 De twee extraordinaris ambassadeurs van Venetië1 zullen aanstaande donderdag arriveren. Z.Exc. zal worden gevraagd de heren tegemoet te rijden en enigen uit de vergadering zullen hen in hun logement verwelkomen. Mortaigne is opgedragen met de secretaris van of met Contarini zelf te spreken over de mogelijkheid de ambassadeurs in zijn huis onder te brengen. Ze zullen daar tot hun audiëntie op 's lands kosten worden onthaald.

1 Het betreft Marc' Antonio Correr en Angelo Contarini , extraordinaris gezanten naar Groot-Brittannië.