08/06/1626, 4

08/06/1626, 4

4 De RvS moet adviseren over het verzoek van de bestuurders van Besoijen uit Heusden en Geertruidenberg twee tot drie maal de hoeveelheid van hetgeen aan hen op 19 januari is toegestaan, te mogen halen.