08/06/1626, 13

08/06/1626, 13

13 Contareni heeft verklaard dat hij Correr en Contarini niet in zijn huis kan logeren. Hij neemt aan dat HHM deze van credentiebrieven voorziene heren niet anders dan andere ambassadeurs zullen behandelen.
Culenborch zal worden gevraagd zijn huis ter beschikking te stellen voor de twee heren. Hun gevolg zal elders ondergebracht worden. Besproken wordt of de heren niet in Amsterdam (waar zij nu zijn) en de op hun route liggende steden Haarlem en Leiden onthaald zouden moeten worden. HHM gaan daar niet op in, maar besluiten tot de verwelkoming bij 's- Gravenhage door Z.Exc. en vervolgens in het logement door hun gecommitteerden.