09/06/1626, 1

09/06/1626, 1

1 Op attestatie van de bestuurders van Besoijen wordt Gerrit Janssen, Jan Gysberts en Huibert Claessen toegestaan ieder twee paarden voor de landbouw in te voeren, tegen Bosch' licent en onder borgstelling dat zij daar blijven.