09/06/1626, 12

09/06/1626, 12

12 Gebleken is dat de brief aan de gecommitteerden te Steenwijk gisteren om vijf uur nog hier was en dat de spoedbrief voor Culenborch om tien uur nog niet weg was, ook al had de postmeester Gysbert Janssen de uitdrukkelijke opdracht gekregen die onmiddellijk weg te brengen.
Janssen zal hierover worden gehoord en er zal geregeld worden dat de boden niet naar hun believen, maar direct vertrekken als zij hun brieven hebben ontvangen.
Voorts is vastgesteld dat postbezorgers hun ambt niet mogen verkopen. Iemand die dat toch zou willen doen wordt uit zijn functie gezet en die wordt dan voor anderen opeisbaar. Van de leden van de RvS zal worden gevraagd een dergelijke verkoop niet toe te staan en de boden zal worden opgedragen zich hieraan te houden.